Sunday, December 23, 2012

Cinta Segi Banyak

A suka pada B. Kemudian datang C, A suka pada C. Ternyata D juga suka pada C. Padahal E terang-terangan mendekati C. Dan, A, D, dan E cerita pada F. F pun bingung.

No comments: